© Liceul Andrei Mureşanu Braşov
© Sergiu Goicea & Rareş Matei
Alte noutăţi...
Home
Despre noi
Raport CEAC
Raport Director
Orare
Activităţi
Contact
Campionatul de fotbal
- Liceu -
Ediţia a VI-a
GRAFIC
Fişa postului
FOCHIST
Fişa postului
îngrijitor curăţenie
Fişa postului
informatician
A N U N Ţ

În urma selecţiei dosarelor înscrise în vederea participării la concursul pentru ocuparea posturilor de informatician, fochist şi îngrijitor curăţenie .

1. OPREA ANDREEA – PENTRU INFORMATICIAN
2. SĂVESCU BOGDAN - PENTRU FOCHIST
3. TOGAN ION - PENTRU FOCHIST
4.STOICA MARIANA LUCIANA - PENTRU ÎNGRIJITOR -CURĂŢENIE

RUGĂM CANDIDAŢII AMINTIŢI SĂ SE PREZINTE LA CONCURS ÎN DATA DE 7.01.2015, ORA 9,00 .
Ziua Liceului
2014